Odder sognekirke blev i sidste halvdel af 1100-tallet bygget på det sted hvor der dengang var vadested over Odder Å, og hvor vejene fra nord, syd, øst og vest løb sammen.


Siden har Odder by udviklet sig omkring dette midtpunkt til en størrelse der berettiger til benævnelsen: "Danmarks største landsby".


Odder sogn dækker området Odder by samt nærmeste opland med Morsholdt og Ondrup mod syd. Fillerup og Balle mod Vest. Svorbæk og Tvenstrup mod Nord. Til Rævsåen mod øst og ned omkring Rodstenseje i sydøst. Der er godt 10.000 medlemmer af folkekirken i Odder Sogn.​

Morgensang

Hver tirsdag er der kl.9.30 morgensang for alle, der har lyst til en lille halv time i kirken med sang fra salmebogen og højskolesangbogen - derefter er der kaffe i kirkecenteret.

Julehjælp

Odder Sogns menighedspleje samler nu ind til julehjælp. Tak for dit bidrag i indsamlingsblokken i kirken eller

på MobilePay/Swipp: 20 23 77 50.

Hvis din familie har svært ved at få råd til at fejre jul og give børnene en

julegave, kan du søge julehjælp i sognets menighedspleje.

Benyt ansøgningsskemaet, som kan hentes her eller ved henvendelse på kirkekontoret.

Ansøg inden den 7. december.

Du får svar på din ansøgning den 14. december.

Kirkebilen

Til gudstjenesterne i Odder Kirke og menighedsrådets arrangementer i Odder Kirkecenter kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon 86 54 35 00.

Kirkebilen bestilles hos Taxa senest 1½ time før afhentning.

​Odder Kirke    |    Kirkesti 3 • 8300 Odder    |    Tlf.: 87 80 25 30    |    E-mail: odder.sogn@km.dk