COVID-19 (pr. 1. oktober 2020)

Det vil fortsat være muligt at være 90 personer i Odder Sognekirke - hertil kommer personale.

Morgensang tirsdage gennemføres fortsat, men UDEN efterfølgende kaffe og socialt samvær i Odder Kirkecenter.

Arrangementer (som f.eks. foredrag) i Odder Kirkecenter vil indtil videre blive gennemført med max. 50 deltagere, og tilmelding vil være nødvendig. Menighedsrådet har besluttet at overholde det generelle forsamlingsforbud i Odder Kirkecenter, selvom folkekirken juridisk ikke er underlagt dette.

Sjælesorg på nettet. www.sjælesorg.nu er folkekirkens gratis tilbud om en fortrolig samtale gennem chat med en præst på nettet via computer, smartphone eller tablet. Både du og præst er anonyme. Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder, at chatten bliver mellem jer. Samtalen bliver slettet efterfølgende.

Julehjælp - Christmas Aid

For English, click here. For application form, click here.

Hvem kan søge om julehjælp?

Du skal bo i Odder Kommune. Julehjælpen gives især til ansøgere med børn under 18 år. I særlige tilfælde kan andre også komme i betragtning.

Hvordan søges om julehjælp?

Du skal benytte et ansøgningsskema, hvor du bl.a. skal skrive lidt om, hvorfor du har brug for julehjælp. Skema kan hentes på kirkekontoret eller downloades fra vores hjemmeside.

Ansøgningsfrist er 23. november 2020.

Din ansøgning kan afleveres på kirkekontoret tirsdag-fredag mellem 9-13.
Du kan også sende din ansøgning på mail til
odder.sogn@km.dk.
Hvis du foretrækker folkekirkens sikre mail, så finder du linket på
www.odderkirke.dk/kontakt/.

Du kan forvente at få svar på din ansøgning senest den 11. december. 

 

 

Arrangementer

Menighedsrådsvalg 2020

Fristen for at indlevere kandidatlister er nu overskredet. Der blev ikke indleveret lister. De valgte på valgforsamlingerne er således det nye menighedsråds medlemmer og stedfortrædere. Det nye menighedsråd tiltræder officielt 1. søndag i advent. Inden da holdes konstituerende møde.

Til menighedsrådet i Odder Sogn er på valgforsamling 2020 valgt følgende medlemmer:

Ann-Rose Dahy                                                     
Nels Hansen Jacobsen
Henrik Løvenbalk Kirchheiner
Dorte Smedegaard
Peter Lauritzen
Lisbeth Rasmussen
Lis Steffens
Annalene Grønborg Eskerod
Kirsten Louise Nevermann 
Svend Kurt Bahnson Jespersen
Torben Kemp Rasmussen
Jette Toft Larsen
Lene Brandsborg
Jytte Bohsen Christensen
Søs Susanne Friis Kristensen

Som stedfortrædere er valgt:

Michael Siim Frølunde
Hanne Buchholdt Schmidt Appel
Yvette Secher-Nielsen

 

 

Gudstjenester