Ny præst i Odder og på Tunø: ”Østjyllands fortabte søn vender hjem”

VIGTIG MEDDELELSE FRA KIRKEKONTORET:
Vi skal passe på hinanden, så det er nødvendigt med tilmelding til indsættelsen af sognepræst Kasper Bøtker søndag den 16. august kl. 10.30.

Man skal tilmelde sig både gudstjenesten og det efterfølgende arrangement – eller én af delene, hvis man kun ønsker at deltage i gudstjenesten eller det efterfølgende arrangement.

Tilmelding sker telefonisk til Odder Kirkekontor (8780 2530) eller ved personlig henvendelse samme sted (Kirkesti 3) senest fredag den 14. august kl. 12.00.

Tak for jeres forståelse.


**************************************

(Billede af Kasper følger snarest)

Hej. Jeg hedder Kasper Bøtker, er 35 år gammel og har de seneste 8½ år været præst i to store landsogne i Vestjylland, 18 km nord for Varde. Nu er jeg så heldig, at jeg efter en årrække i det vestjyske er blevet kaldet til Odder-Tunø Pastorat. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med arbejdet i Odder og på Tunø! Jeg ser også frem til samarbejdet med mine kommende kollegaer ved kirkerne, menighedsrådene og de ansatte. Dertil er jeg selvfølgelig spændt på at lære byen Odder, øen Tunø, sognene og ikke mindst Jer at kende!

”Østjyllands fortabte søn vender hjem”. Sådan skrev én af mine bedste kammerater fra Århus-området til mig, da jeg fortalte ham, at jeg havde fået præstejob i Odder og på Tunø. Jeg er således opvokset i Århus-området, nærmere bestemt Skjoldhøj Sogn, hvor jeg også er konfirmeret. I min ungdom har jeg boet på grænsen mellem Risskov og Egå samt på Trøjborg i Århus. Siden – efter endt uddannelse på Teologisk Fakultet på Aarhus Universitet (da der var noget, der hed det) og Pastoralseminariet i Århus – flyttede min kæreste, nuværende hustru, og jeg til Vestjylland, hvor jeg i januar 2012 påbegyndte mit første embede som kirkebogsførende sognepræst i Lunde-Outrup Pastorat i Varde Provsti, Ribe Stift. Det er en tid, jeg har været rigtig glad for. Samtidig har ønsket om flere kollegaer i det daglige, faglig sparring og lysten til at komme tilbage til Østjylland, hvorfra jeg stammer, været stor. Derfor glæder jeg mig nu rigtig meget til at flytte med min familie til Odder!

For mig er det at være præst ikke bare et otte til fire job. Jeg er således ikke bare præst, når jeg er i kirken eller i kirkecentret, men når og hvor mennesker har brug for mig, og når ånden er over mig. Fra min tid som præst i Vestjylland lærte jeg hurtigt, at mange af de gode samtaler, man får som præst, ikke nødvendigvis kun foregår på kontoret, men eksempelvis også i folks hjem, i det lokale supermarked eller til den lokale landsbyfest.

Jeg har som præst holdt både båltaler og grundlovstaler i sognene og har været med til at stable en masse nyt i sognene på benene: Halloweengudstjenester, Gud og gu’r mad gudstjenester (”gu’r” er vestjysk for ”god”), en diakonal kirkecafé på tværs af sognene og holdt børne- og familiegudstjenester med fællesspisning efterfølgende. Jeg har fået kirkerne på Facebook, lavet kirkeblad, redigeret sognenes sider på sogn.dk og stået for kirkernes hjemmeside. Jeg kan næsten selv blive helt forpustet af at fortælle om alt det.2Meget af det arbejde, man laver som præst på landet, vil der givetvis være andre kirkelige medarbejdere, der foretager i en by som Odder – medarbejdere, som helt sikkert også er meget dygtigere end præsten til at lave det. Sådan er to præsteembeder næppe ens. Jeg håber, at jeg vil kunne drage nytte af al den erfaring, jeg allerede har fået som landpræst. Måske vil jeg på et tidspunkt ovenikøbet kunne være med til at søsætte nogle af de idéer, jeg kan have i et sogn som Odder. Jeg vil i det hele taget gerne deltage aktivt i sognene, så kirken på den måde bliver en synlig medspiller i det folkelige.

Nu går sommerferien snart på hæld, og så småt begynder den tid, hvor min familie og jeg skal lære Odder-Tunø at kende. Det glæder vi os meget til! Jeg skal som præst lære sognene, menighederne og kollegaerne at kende og vice versa.

Hver præst har, som I måske allerede har erfaret, sikkert sine særheder. Bliver det imidlertid for sært, eller sker der for store forandringer, er I naturligvis meget velkomne til at hive fat i mig. Forhåbentlig kommer jeg til at sætte mit præg på kirken og på sognene. Det er dog meget vigtigt for mig også at respektere de kirkelige traditioner, der i forvejen er i Odder og på Tunø.

Jeg er kaldet af Odder Sogns Menighedsråd, og det er mit ansvar at forkynde evangeliet, så det rammer plet lige akkurat i Odder-Tunø. Det er en opgave, der bedst løses i dialog med menigheden, mine præstekollegaer, menighedsrådene og kirkernes ansatte. Sig da endelig til – har I noget, I ønsker anderledes, eller hvis I har en drøm om et nyt tiltag ved kirken, som I kunne tænke jer, jeg kunne være med til at gøre til virkelighed. Jeg har altid lyttelapperne åbne.

Derudover tager jeg også gerne på hjemmebesøg eller tager imod gæster på mit kontor, enten i hjemmet eller i kirkecentret. Har I således lyst til en snak med den nye præst, er I altid velkomne til at ringe eller prikke mig på skulderen ved kirkedøren. Det gælder også, hvis I kender et menneske, som kunne have glæde af et besøg. Så hører jeg gerne om det.

Jeg glæder mig meget til det nye liv i Odder og på Tunø! Til både at lære Jer og lokalområdet at kende.

De bedste hilsner
fra Sognepræst Kasper Bøtker

Arrangementer

www.sjælesorg.nu er folkekirkens gratis tilbud om en fortrolig samtale gennem chat med en præst på nettet via computer, smartphone eller tablet. Både du og præst er anonyme. Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder, at chatten bliver mellem jer. Samtalen bliver slettet.

Antallet af isolerede mennesker stiger på grund af risikoen for corona-smitte. På den digitale platform www.SnakSammen.dk sidder frivillige samtalevenner fra Røde Kors klar til at tage en samtale om hvad som helst på mobil, tablet eller computer. Samtalen kan indeholde det gode grin og de bekymringer, man har. Tilbuddet er for alle, og siden er teknisk nem at bruge. Hvis du vil have et digitalt ”besøg”, kan du via www.SnakSammen.dk booke en samtale med en frivillig samtaleven. Begge parter får en SMS og en e-mail med et link, når samtalen begynder – og man skal ikke installere besværlige programmer.

GENÅBNING

Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30

Ifølge reglerne må der være op til 90 deltagere.

Morgensang i kirken hver tirsdag kl. 9.30

Syng dagen godt i gang med organist Nana Kyed der sidder klar ved orglet eller klaveret til ugens morgensang.
Efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær.

Gudstjenester