Ny præst i Odder og på Tunø: ”Østjyllands fortabte søn vender hjem”

Efter indsættelsesgudstjenesten søndag den 16. august 2020.
Fra venstre: Sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen, provst emeritus Knud Troldborg, provst Dorte R. Sørensen, sognepræst Kasper Thingemann Bøtker, sognepræst Vibeke Døssing Rudebeck, valgmenighedspræst Janne Sneistrup Thomsen.

 

Hej. Jeg hedder Kasper Bøtker, er 35 år gammel og har de seneste 8½ år været præst i to store landsogne i Vestjylland, 18 km nord for Varde. Nu er jeg så heldig, at jeg efter en årrække i det vestjyske er blevet kaldet til Odder-Tunø Pastorat.....

Læs mere om Kasper her.

 

 

Arrangementer

www.sjælesorg.nu er folkekirkens gratis tilbud om en fortrolig samtale gennem chat med en præst på nettet via computer, smartphone eller tablet. Både du og præst er anonyme. Præsten har tavshedspligt, hvilket betyder, at chatten bliver mellem jer. Samtalen bliver slettet.

Antallet af isolerede mennesker stiger på grund af risikoen for corona-smitte. På den digitale platform www.SnakSammen.dk sidder frivillige samtalevenner fra Røde Kors klar til at tage en samtale om hvad som helst på mobil, tablet eller computer. Samtalen kan indeholde det gode grin og de bekymringer, man har. Tilbuddet er for alle, og siden er teknisk nem at bruge. Hvis du vil have et digitalt ”besøg”, kan du via www.SnakSammen.dk booke en samtale med en frivillig samtaleven. Begge parter får en SMS og en e-mail med et link, når samtalen begynder – og man skal ikke installere besværlige programmer.

Resultat af valgforsamling 15. september

 

 

Til menighedsrådet i Odder Sogn er på valgforsamling 15. september valgt følgende medlemmer:

Ann-Rose Dahy                                                    
Nels Hansen Jacobsen
Henrik Løvenbalk Kirchheiner
Dorte Smedegaard
Peter Lauritzen
Lisbeth Rasmussen
Lis Steffens
Annalene Grønborg Eskerod
Kirsten Louise Nevermann
Svend Kurt Bahnson Jespersen

Som stedfortræder er valgt:

Michael Siim Frølunde

 

Da menighedsrådet ikke blev fuldtalligt (15 medlemmer) ved valgforsamlingen, indkaldes til ekstraordinær valgforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00. Se dagsorden nedenfor.

På den ekstraordinære valgforsamling foretages der alene udfyldningsvalg. Der stemmes således kun om ledige pladser i menighedsrådet og eventuelt yderligere stedfortrædere.

 

 

Ekstraordinær valgforsamling 6. oktober kl. 19.00 i Kirkecentret

 

Dagsorden for valgforsamlingen:

 1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 5. Kandidaternes egen præsentation.
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen.
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 12. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Valgbestyrelsen

 

 

Afstemningsvalg

Der er mulighed for at udløse afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste.

·        Kandidatlisten kan indleveres til og med 13. oktober 2020

·        Kandidatlisten kan afleveres hos Nels Jacobsen, Østergade 26, Odder eller Lisbeth Rasmussen Østermarksvej 4b, Odder

·        Kandidatlisten skal udarbejdes på en godkendt formular. Formularen findes på Kirkeministeriets hjemmeside: www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk

·        Kandidatlisten skal underskrives af 15 stillere.

Der skal vælges 15 medlemmer til menighedsrådet til en periode på 4 år.

Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november 2020.

Kandidaterne, der er blevet valgt på valgforsamlingen, bliver automatisk kandidater på samme liste, medmindre de ønsker at opstille på en anden liste. Dette skal meddeles til Valgbestyrelsen senest den 20. oktober 2020.

Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen

 

Genåbning

Gudstjeneste hver søndag kl. 10.30

Ifølge reglerne må der være op til 90 deltagere.

Morgensang i kirken hver tirsdag kl. 9.30

Syng dagen godt i gang med organist Nana Kyed, der sidder klar ved orglet eller klaveret til ugens morgensang.
Efterfølgende kaffe og hyggeligt samvær.

Gudstjenester