Børn, Bøn & Burger

Børn, Bøn og Burger holder pause i efteråret 2020. 

 

 

 

 

Børn, Bøn og Burger er kirke for børn og deres familier.

Vi holder en kort gudstjeneste sammen med gamle og nye salmer. Vi beder fadervor og hører en fortælling fra bibelen – måske med et eller andet børnene selv skal gøre: Hente en engel ned fra kirkeloftet eller plante vintergækker på kirkegården til påske! 

Mange forældre og bedsteforældre vil egentlig gerne i kirke med deres børn, men når det ikke i en travl hverdag og synes måske heller ikke, at søndagsgudstjenesten er børnevenlig nok: Den er for lang og for svær at forstå. Vi oplever i kirken, at der er stor tilslutning til de gange børn inviteres i kirke med lærerne i skoletiden som undervisning og til et forløb som minikonfirmand i 3. klasse. Og så har vi stadig rigtig god tilslutning til konfirmationen i Odder i 8. klasse. Desuden er babysalmesang populært og vi har mange hold.

Vi har oplevet, at mange gerne vil have mere!

Derfor vil vi åbne muligheden for at børn kommer i kirken med deres forældre til gudstjeneste for at synge de gode gamle salmer, lære en enkelt ny og desuden høre de kendte og ukendte historier fra bibelen, som er et skatkammer og som er grundlaget for at forstå en del af vores kultur og historie. Og bare være sammen. Det er ideen bag Børn, Bøn og Burger.

Kirken skal udforskes: derfor inviteres alle ind i kirkens rum: Måske endda på kirkegården, en tur op til orglet eller i tårnet. I kan også møde os, der arbejder ved kirken og kan få en snak med os om alt mellem himmel og jord. 

Efter gudstjenesten, serverer vi byg-selv-burger i kirkecenteret med hjælp fra kirkens frivillige. Efter en time kan børnefamilierne komme hjem og glæde sig over både at have fået åndelig og fysisk føde og stadig nå at komme hjem til sengetid.