Konfirmation

Datoer for konfirmation i Odder Provstis kirker offentliggøres på Odder Provstis hjemmeside www.odderprovsti.dk i juni måned 2 år før konfirmationerne. Dato for offentliggørelse meddeles i god tid via skolernes INTRA.

Konfirmationsforberedelse og konfirmation finder sted på 8. klassetrin. Alle undervises sammen med deres klasse fra september til vinterferien.

Fra vinterferien frem til konfirmationen undervises alle af den præst, som skal konfirmere dem i deres bopælssogn. Konfirmationen finder sted i bopælssognets kirke og så vidt muligt af bopælssognets præst. Anmodning om dispensation fra denne ordning rettes til den præst, som der søges om konfirmation hos.

Konfirmationsforberedelse september til februar

​Konfirmationsforberedelsen begynder i den første uge af september.

På Odder Provstis hjemmeside http://www.odderprovsti.dk/vil der blive lagt oplysning ud omkring hvilken præst, som forbereder den enkelte klasse, så snart klasserne er fordelt.

Præsten tager kontakt til eleverne i 8. klasse lige før eller lige efter sommerferien med en orientering om, hvornår forberedelsen begynder, og hvorledes man bliver tilmeldt konfirmation.

Nogle præster inviterer konfirmander og konfirmandforældre til en velkomstgudstjeneste, hvor de kan blive skrevet ind til konfirmationen og få en orientering om forberedelsen.

Andre præster lægger en besked ud på skolens intranet, om hvornår forberedelsen begynder, og så inviterer præsten senere til et forældremøde.

​Hvis du skal konfirmeres i foråret 2019, og du går i 8. klasse i skoleåret 18/19 på en skole i Odder, vil du og dine forældre således, omkring sommerferien, få besked fra præsten, hvordan du vil blive forberedt, og hvordan du skriver dig ind til konfirmation.

Hvis du ikke går i 8. klasse i Odder men gerne vil konfirmeres til foråret 2019, skal dine forældre tage kontakt til sognepræst Vibeke Døssing Petersen. Hun vil finde ud af, hvordan du kan blive undervist og konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse fra februar til konfirmationen

​Efter vinterferien foregår konfirmationsforberedelsen udenfor skoletiden.

Nærmere information omkring den del af forberedelsen vil I få i løbet af efteråret/vinteren.

​Du kan allerede nu se på Odder Provstis hjemmeside http://www.odderprovsti.dk/, hvilken præst du skal undervises af i den sidste del af forberedelsestiden fra februar og frem til konfirmationen. Det er den præst, som også skal konfirmere dig.