​Minikonfirmand og skole/ kirke undervisning

Odder Sognekirke har et undervisningstilbud til alle børn, der går i 3.klasse.

Med den nye folkeskolereform i 2014 fik børnene blandt andet længere skoledag, og der er indført "understøttende" undervisning, som betyder, at andre end skolen kan undervise børnene. Odder Kirke inviterer til understøttende undervisning i kristendom, hvilket betyder, at 3.klasserne får et undervisningsforløb i 9- 10 uger, hvor hele klassen sammen med deres lærer deltager. Der laves et program sammen med skolen, der tager udgangspunkt i Folkeskolens Fagformål.

På de skoler, hvor der ikke gives understøttende undervisning i kristendom, får 3.klasserne et tilbud om minikonfirmand undervisning.

​At være mini-konfirmand betyder, at man bliver undervist i kristendom og bliver fortrolig med Folkekirken.

​Når man er mini-konfirmand hører man de gode historier fra biblen, tegner, leger, spiller teater, synger, er kreativ og har det sjovt.

​Undervisningen er frivillig og gratis og foregår over 10 uger i Odder Kirkecenter efter skoletid. Børnene bliver undervist af kirke og kulturmedarbejderen, organisten og præsten.

​Børnene går på hold med kammeraterne fra deres klasse, og vi henter og bringer børnene ved skolen.

Invitation til mini-konfirmand udsendes på skolernes Aula, og børnene får et brev med hjem.

Det er mig der står for undervisningen. Jeg hedder Jytte Sørensen.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål.