​Minikonfirmand og skole/kirke-undervisning

Odder Sognekirke har et undervisningstilbud til alle børn, der går i 3.klasse.

Med den nye folkeskolereform i 2014 fik børnene blandt andet længere skoledag, og der er indført "understøttende" undervisning, som betyder, at andre end skolen kan undervise børnene. Odder Kirke inviterer til understøttende undervisning i kristendom, hvilket betyder, at 3. klasserne får et undervisningsforløb i 9- 10 uger, hvor hele klassen sammen med deres lærer deltager. Der laves et program sammen med skolen, der tager udgangspunkt i Folkeskolens Fagformål.

På de skoler, hvor der ikke gives understøttende undervisning i kristendom, får 3.klasserne et tilbud om minikonfirmand undervisning.

​At være minikonfirmand betyder, at man bliver undervist i kristendom og bliver fortrolig med Folkekirken.

​Når man er minikonfirmand hører man de gode historier fra biblen, tegner, leger, spiller teater, synger, er kreativ og har det sjovt.

​Undervisningen er frivillig og gratis og foregår over 10 uger i Odder Kirkecenter efter skoletid. Børnene bliver undervist af kirke og kulturmedarbejderen, organisten og præsten.

​Børnene går på hold med kammeraterne fra deres klasse, og vi henter og bringer børnene ved skolen.

Invitation til minikonfirmand udsendes på skolernes Aula, og børnene får et brev med hjem.

Det er mig der står for undervisningen. Jeg hedder Jytte Sørensen.

Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål.