Renovering af toiletter på Gl. Kirkegård

Den lille digebygning (toiletbygningen) på Gl. Kirkegård vil i den kommende tid blive renoveret. Derfor vil kirkegårdens besøgende opleve, at der roder lidt i den østlige ende de kommende måneder. Desuden kan indgangen ved bygningen i perioder være spærret, så man må benytte én af de andre.

Det har længe været menighedsrådets ønske at gøre noget ved toiletforholdene på Gl. Kirkegård, og nu sker det. I samarbejde med arkitekt Gert Madsen er tegningen lagt for en modernisering i respekt for den gamle bygning. Projektet er godkendt af såvel provsti som stift. Efter udbudsrunde er opgaven nu klar til at blive udført af firmaet Tranum & Jørgensen (hovedentreprise), som forventer, at bygningen står klar til ibrugtagning inden 1. september i år. Tidsplanen for projektet er som så meget andet blevet påvirket af corona-krisen.

Indvendig vil der blive lavet helt nyt toilet med puslefaciliteter. Toilettet vil være indrettet, så handicappede også kan benytte det. Bygningen vil desuden – i et særskilt aflåst rum – skulle huse kirkens katafalk,
når den ikke er i brug.

Udvendig vil den lille træbygning, der på et tidspunkter føjet til den oprindelige bygning, blive fjernet, og bygningen vil blive malet.

På pladsen til venstre for bygningen vil der blive lagt ny belægning og etableret frostfri vandhane til brug forbåde personale og besøgende.

Vi håber, I vil synes om den nyrenoverede bygning, når den står klar, og vi beklager de gener, der måtte være i byggeperioden.

Nyt fra kirkegården

26.03.2020

Som led i tiltag mod coronavirus har kirkegårdens personale været hjemsendt.

Kirkeministeriet har udmeldt, at udendørs personale må møde ind på arbejde igen, så personalet er nu tilbage på kirkegården.

Arbejdet med at fjerne gran og gøre klar til forårsblomsterne har førsteprioritet.

Forårsblomsterne leveres onsdag den 1. april. Der plejer at gå et par dage med at plante de ca. 3000 stedmoderblomster.

Kirkegårdsleder

Alex Lundsgaard Kristensen

 

Status fra kirkegårdene som følge af tiltag mod coronavirus

21.03.2020

 

Til alle gravstedsejere og besøgende på Odder Kirkegårde

Al kirkegårdspersonale er hjemsendt. Derfor bliver gravstederne ikke passet. Der bliver ikke luget ukrudt, fjernet buketter eller lavet andet forefaldende arbejde på gravstederne eller på den øvrige del af kirkegårdene.

 

Jeg har tidligere skrevet, at der vil blive taget gran af gravstederne på Gammel Kirkegård i uge 10. Dette er ikke sket, så der ligger stadig gran på gravstederne.

 

Til jer der selv tager gran af gravstederne: Såfremt affaldsbåsene er fyldt op, så læg venligst gran ved siden af en affaldsbås i en samlet bunke. Gran bliver bortskaffet særskilt og skal så vidt muligt ikke blandes med andet grønt affald.

 

Kirkegården vil nu og de næste uger frem se uplejet ud. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at rette op på kirkegården, når vi igen er tilbage på arbejde.

 

Tiden skal udnyttes til noget fornuftigt. Derfor vil jeg meget gerne kontaktes, hvis der er ændringer eller tilføjelser til nuværende gravstedsaftaler, eller andet som kan aftales nu. Kontakt mig venligst på telefon eller mail.

 

Særligt vedr. årsregninger og CPR-nr.

Alle årsregningerne er sendt ud via e-Boks den 25.02.2020. Hvis man har modtaget regningen som almindeligt brev, så har kirkegårdskontoret ikke registreret dit CPR-nr. Kontakt da venligt kirkegårdskontoret på tlf.nr. 2282 6866 og oplys dit CPR-nr. På forhånd tak.

 

Med venlige hilsner,

Alex Lundsgaard Kristensen

Kirkegårdsleder

Tlf.: 2282 6866

E-mail: alekr@km.dk

Fjernelse af jule/ grankranse

11.02.2020

På Ny Kirkegård ved Torvald Køhlsvej tager vi gran af gravstederne i uge 9 fra den 24. februar og frem. Vi klipper samtidig tujahækkene omkring gravstederne. Tujahækkene har haft en god sæson uden at blive klippet, og nu trænger hækkene til en hækklipper.

På Gammel Kirkegård ved kirken tager vi gran af gravstederne i løbet af uge 10 og 11. Her klippes hækkene senere på året.

Vi begynder snart at fjerne jule-/grankranse fra gravstederne.

Hvis der er kranse eller lignende, der ikke må fjernes, så tag venligst selv affære nu.

Stedmoderblomster til gravstederne på kirkegårdene er allerede bestilt, og plantningen er planlagt til uge 14 fra den 30. marts.

 

 

 

Grandækning 2019

05.11.2019

Kirkegårdens personale er i gang med at grandække begge kirkegårde. Vi startede tirsdag den 22/10 med grandækning på den gamle kirkegård. Igen i år lægges der primært nordmannsgran og nobilisgran.

Vi har indtil videre fået leveret ca. 5 tons gran til gravstederne.

Sommerblomsterne har vi fjernet, så blomsterbedene også er klar til at blive grandækket.

Vandet på kirkegården er stadig åbent, men lukkes lige så snart, vi får mere frostvejr.

På begge kirkegårde kan der hentes vand på det offentlige wc.

Redskaber og sakse vil stadig være på kirkegårdene ved affaldsstativerne.

Omlægningen af den nye kirkegård er i gransæsonen sat i bero, men ikke gået i stå. Der arbejdes på planlægningen af nyt hegn omkring kirkegården og tilplantninger i de nye afdelinger.

Der fjernes løbende blade på kirkegårdens arealer og gravsteder i takt med, at træerne har smidt de sidste blade.

Grandækning 2019

Farvel til breve i papirform - goddag til e-boks

 

 

23.08.2019

Kirkegårdens it system er nu tilmeldt e-Boks. Det betyder at breve fremover bliver leveret i modtagers e-boks.

De brugere der ikke er tilmeldt e-Boks vil fortsat modtage post i form af et almindeligt papir brev, ligeledes vil de brugere som ikke har registreret deres cpr. nr. i kirkegårdens it system også modtage posten i papirform.

Grunden til at vi overgår til e-Boks, deles af 2 grunde, til dels er det tidskrævende at sende over 700 breve ud, til dels er det blevet en bekostelig affære med porto og kuverter.

Nyt Fra Kirkegården

Nye tiltag på Ny Kirkegård

Som en del af arbejdet med omlægningen af Ny Kirkegård skal der i efteråret plantes nye takshække omkring de nye gravrum
(Rosenhaven, Skoven, Magnoliehaven…)

Før der kan plantes nyt, skal en del af de gamle hække fjernes.
Det arbejde er allerede godt i gang, og derfor vil dele af kirkegården i en periode frem til vinter se en smule tom og ”barberet” ud.
Men det er altså kun en kort overgang.

Det er vigtigt at pointere, at INGEN eksisterende gravsteder vil blive berørt af omlægningen af Ny Kirkegård.

Har du spørgsmål, så kontakt altid gerne undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Alex L. Kristensen

Kirkegårdsleder 

Odder Kirkegård

Telefon, 22826866

Mail alekr@km.dk

9/7 2019

Flyvergravene

Kender du flyvergravene på Odder Ny Kirkegård?

I april 1954 blev der mellem Danmark og det britiske statssamfund indgået en overenskomst med det formål at bevare de mange krigsgrave i Danmark. Aftalen løb i 60 år med mulighed for forlængelse og i 2014 blev aftalen forlænget med endnu 60 år. Aftalen betyder, at gravstederne ikke må sløjfes og gravstenene ikke må flyttes.

På Odder Ny Kirkegård i afsnit D finder man gravstedet for 4 meget unge flyvere: Edmund Newton Oddy (19 år, englænder), Edgar Ivan Ford (20 år, canadier), Maynard Annand Parker (19 år, canadier) og en pilot ”Known unto God” (kendt for Gud).

Historien bag deres tragedier kender vi – i hvert fald for de tres vedkommende. Den 23. april 1945 kl. 20.15 lettede et Halifax fly fra Stornoway i Skotland med kurs mod Danmark og Kattegat. Ved midnat opdagede flyet en tysk konvoj fra Norge, og under det første angreb blev flyet svært beskadiget af flak. Ca. 1 sømil nordøst for Gjerrild på Djursland måtte flyet lande på vandet, hvor det holdt sig flydende i brændende tilstand i en halv time. Fra land blev branden observeret, men ingen sejlede til undsætning.

Liget af Sergent Oddy blev den 11. november 1945 fundet i strandkanten ved Saksild plantage og transporteret til Odder Sygehus. Henholdsvis den 11. og 12. november 1945 fandt man syd for Rude Strandhotel (nu Rude Strand Højskole) yderligere ligene af 2 omkomne flyvere (Parker og Ford). Den fjerde pilots historie er ukendt.

Gravstedet er dette forår blevet beplantet med stauder i Royal Air Force’ farver: blå, hvid og rød. Slå vejen forbi, næste gang du besøger Odder Ny Kirkegård.

(Kilde: www.airmen.dk/)

Kirkegårdsudvalget