Fjernelse af jule/ grankranse

11.02.2020

På Ny Kirkegård ved Torvald Køhlsvej tager vi gran af gravstederne i uge 9 fra den 24. februar og frem. Vi klipper samtidig tujahækkene omkring gravstederne. Tujahækkene har haft en god sæson uden at blive klippet, og nu trænger hækkene til en hækklipper.

På Gammel Kirkegård ved kirken tager vi gran af gravstederne i løbet af uge 10 og 11. Her klippes hækkene senere på året.

Vi begynder snart at fjerne jule-/grankranse fra gravstederne.

Hvis der er kranse eller lignende, der ikke må fjernes, så tag venligst selv affære nu.

Stedmoderblomster til gravstederne på kirkegårdene er allerede bestilt, og plantningen er planlagt til uge 14 fra den 30. marts.

 

 

 

Grandækning 2019

05.11.2019

Kirkegårdens personale er i gang med at grandække begge kirkegårde. Vi startede tirsdag den 22/10 med grandækning på den gamle kirkegård. Igen i år lægges der primært nordmannsgran og nobilisgran.

Vi har indtil videre fået leveret ca. 5 tons gran til gravstederne.

Sommerblomsterne har vi fjernet, så blomsterbedene også er klar til at blive grandækket.

Vandet på kirkegården er stadig åbent, men lukkes lige så snart, vi får mere frostvejr.

På begge kirkegårde kan der hentes vand på det offentlige wc.

Redskaber og sakse vil stadig være på kirkegårdene ved affaldsstativerne.

Omlægningen af den nye kirkegård er i gransæsonen sat i bero, men ikke gået i stå. Der arbejdes på planlægningen af nyt hegn omkring kirkegården og tilplantninger i de nye afdelinger.

Der fjernes løbende blade på kirkegårdens arealer og gravsteder i takt med, at træerne har smidt de sidste blade.

Grandækning 2019

Farvel til breve i papirform - goddag til e-boks

 

 

23.08.2019

Kirkegårdens it system er nu tilmeldt e-Boks. Det betyder at breve fremover bliver leveret i modtagers e-boks.

De brugere der ikke er tilmeldt e-Boks vil fortsat modtage post i form af et almindeligt papir brev, ligeledes vil de brugere som ikke har registreret deres cpr. nr. i kirkegårdens it system også modtage posten i papirform.

Grunden til at vi overgår til e-Boks, deles af 2 grunde, til dels er det tidskrævende at sende over 700 breve ud, til dels er det blevet en bekostelig affære med porto og kuverter.

Nyt Fra Kirkegården

Nye tiltag på Ny Kirkegård

Som en del af arbejdet med omlægningen af Ny Kirkegård skal der i efteråret plantes nye takshække omkring de nye gravrum
(Rosenhaven, Skoven, Magnoliehaven…)

Før der kan plantes nyt, skal en del af de gamle hække fjernes.
Det arbejde er allerede godt i gang, og derfor vil dele af kirkegården i en periode frem til vinter se en smule tom og ”barberet” ud.
Men det er altså kun en kort overgang.

Det er vigtigt at pointere, at INGEN eksisterende gravsteder vil blive berørt af omlægningen af Ny Kirkegård.

Har du spørgsmål, så kontakt altid gerne undertegnede.

 

Med venlig hilsen

 

Alex L. Kristensen

Kirkegårdsleder 

Odder Kirkegård

Telefon, 22826866

Mail alekr@km.dk

9/7 2019

Flyvergravene

Kender du flyvergravene på Odder Ny Kirkegård?

I april 1954 blev der mellem Danmark og det britiske statssamfund indgået en overenskomst med det formål at bevare de mange krigsgrave i Danmark. Aftalen løb i 60 år med mulighed for forlængelse og i 2014 blev aftalen forlænget med endnu 60 år. Aftalen betyder, at gravstederne ikke må sløjfes og gravstenene ikke må flyttes.

På Odder Ny Kirkegård i afsnit D finder man gravstedet for 4 meget unge flyvere: Edmund Newton Oddy (19 år, englænder), Edgar Ivan Ford (20 år, canadier), Maynard Annand Parker (19 år, canadier) og en pilot ”Known unto God” (kendt for Gud).

Historien bag deres tragedier kender vi – i hvert fald for de tres vedkommende. Den 23. april 1945 kl. 20.15 lettede et Halifax fly fra Stornoway i Skotland med kurs mod Danmark og Kattegat. Ved midnat opdagede flyet en tysk konvoj fra Norge, og under det første angreb blev flyet svært beskadiget af flak. Ca. 1 sømil nordøst for Gjerrild på Djursland måtte flyet lande på vandet, hvor det holdt sig flydende i brændende tilstand i en halv time. Fra land blev branden observeret, men ingen sejlede til undsætning.

Liget af Sergent Oddy blev den 11. november 1945 fundet i strandkanten ved Saksild plantage og transporteret til Odder Sygehus. Henholdsvis den 11. og 12. november 1945 fandt man syd for Rude Strandhotel (nu Rude Strand Højskole) yderligere ligene af 2 omkomne flyvere (Parker og Ford). Den fjerde pilots historie er ukendt.

Gravstedet er dette forår blevet beplantet med stauder i Royal Air Force’ farver: blå, hvid og rød. Slå vejen forbi, næste gang du besøger Odder Ny Kirkegård.

(Kilde: www.airmen.dk/)

Kirkegårdsudvalget