Grønne tiltag på Odder Sogns Kirkegårde

Kirkegårdsudvalget har sammen med kirkegårdsleder og personale kontinuerligt fokus på grønne tiltag på vores kirkegårde, og det er fra kirkegårdsudvalgets side meget glædeligt at se stor iver og kreativitet udfoldet på dette vigtige område af personale og kirkegårdsleder.

Vi har udfærdiget en oversigt over nogle af de grønne tiltag:

 • Der benyttes INGEN kemikalier til ukrudtsbekæmpelse eller andre formål. Der luges, jorddækkes og brændes i stedet.
 • Der er oprettet depot for grønt affald på Ny Kirkegård på et inaktivt randområde.
 • Der er indtil flere kompostforsøg i gang – seneste forsøg er igangsat april 2020.
 • Vi anvender blade som vinterdække i staudebede.
 • Planter indkøbes - hvis muligt - i Den økologiske Have.
 • Vi samler frø fra stauder til opformering.
 • Vi indsamler forårsløg fra gravsteder deponeret i de grønne affaldscontainere og planter dem på kirkegårdens arealer (bl.a. på Ny Kirkegård på volden ud mod Torvald Køhlsvej).
 • Der er opsat insekthotel.
 • Biodiversitet sikres ved varieret vegetation i de forskellige gravrum (særligt på Ny Kirkegård).
 • Der er sikret cykelparkering ved kirkegårdene.
 • Der sorteres affald.
 • Pap, papir, glas og metal leveres til genbrug.
 • Vi afleverer elektrisk affald til godkendt modtagelse.
 • Vi leverer batterier, PVC-plast, elpærer til godkendt modtagelse.
 • Der anvendes genopladelige batterier, hvor det overhovedet er muligt – også i større elektriske værktøjer som motorsave.
 • Der indkøbes økologisk frugt til personalets frugtordning.
 • Vi bruger ikke engangsservice i personalets frokoststue.

 

På listen over kommende tiltag kan nævnes:

 • Det påtænkes at indkøbe tjenestebudcykel til ture mellem de to kirkegårde og ærindekørsel i nærområdet.
 • Der vil igen blive opsat bistade på Engen på Ny Kirkegård – i området ved Stampmøllebækken.
 • Der er planlagt en kræmmerdisk på Ny Kirkegård (v/materialegården), hvor man gratis vil kunne finde kasserede vaser og dekorationskrukker, som kan genbruges af andre gravstedsholdere.