Grandækning 2020

Grandækningen af gravstederne påbegyndes mandag 19. oktober.

Arbejdet begynder på den gamle kirkegård, og ca. to uger efter påbegyndes grandækning på den nye kirkegård. Det er løvfaldet, der bestemmer, hvor vi lægger gran, og derfor flytter vi lidt frem og tilbage mellem kirkegårdene.

Et par dage inden, vi lægger gran, fjerner vi de sommerblomster, kirkegården har plantet.

Hvis man ikke har bestilt grandækning, kan det nås endnu. Kontakt kirkegårdskontoret på tlf. 2282 6866.  Hvis vi ikke er ved telefonen, så læg gerne en besked eller send en sms.

 

 

 

Omlægning af Ny Kirkegård - helhedsplanen

Sti udlagt i græs
Første spadestik til Rosenhaven

Vi følger fortsat planen for omlægningen af den nye kirkegård, og vi er i fuld gang. Der er sløjfet tre stier, som nu er lagt ud i græs.

Desuden er vi ved at forberede plantning i ”Rosenhaven” og der skal plantes flere nye hække i afdelingen ”Små haver”.

Til de øvrige afdelinger er der bestilt de sidste træer, såsom er magnolie, rønnebær, bærmispel og duetræer. Træerne leveres i løbet af december og plantes umiddelbart derefter.

Renovering af toiletter på Gl. Kirkegård

Den lille digebygning (toiletbygningen) på Gl. Kirkegård vil i den kommende tid blive renoveret. Derfor vil kirkegårdens besøgende opleve, at der roder lidt i den østlige ende de kommende måneder. Desuden kan indgangen ved bygningen i perioder være spærret, så man må benytte én af de andre.

Det har længe været menighedsrådets ønske at gøre noget ved toiletforholdene på Gl. Kirkegård, og nu sker det. I samarbejde med arkitekt Gert Madsen er tegningen lagt for en modernisering i respekt for den gamle bygning. Projektet er godkendt af såvel provsti som stift. Efter udbudsrunde er opgaven nu klar til at blive udført af firmaet Tranum & Jørgensen (hovedentreprise), som forventer, at bygningen står klar til ibrugtagning inden 1. september i år. Tidsplanen for projektet er som så meget andet blevet påvirket af corona-krisen.

Indvendig vil der blive lavet helt nyt toilet med puslefaciliteter. Toilettet vil være indrettet, så handicappede også kan benytte det. Bygningen vil desuden – i et særskilt aflåst rum – skulle huse kirkens katafalk,
når den ikke er i brug.

Udvendig vil den lille træbygning, der på et tidspunkter føjet til den oprindelige bygning, blive fjernet, og bygningen vil blive malet.

På pladsen til venstre for bygningen vil der blive lagt ny belægning og etableret frostfri vandhane til brug forbåde personale og besøgende.

Vi håber, I vil synes om den nyrenoverede bygning, når den står klar, og vi beklager de gener, der måtte være i byggeperioden.