Grandækning 2020

Grandækningen af gravstederne påbegyndes mandag 19. oktober.

Arbejdet starter på den gamle kirkegård, og ca. 2 uger efter påbegyndes grandækning på den nye kirkegård. Det er løvfaldet, der bestemmer, hvor vi lægger gran, og derfor flytter vi lidt frem og tilbage mellem kirkegårdene.

Et par dage inden, vi lægger gran, fjerner vi de sommerblomster, kirkegården har plantet.

Hvis man ikke har bestilt grandækning, kan det nås endnu. Kontakt kirkegårdskontoret på tlf. 2282 6866.  Hvis vi ikke er ved telefonen så læg gerne en besked eller send en sms.

 

 

 

Omlægning af Ny Kirkegård - helhedsplanen

Sti udlagt i græs
Første spadestik til Rosenhaven

Vi følger fortsat planen for omlægningen af den nye kirkegård, og vi er i fuld gang. Der er sløjfet tre stier, som nu er lagt ud i græs.

Desuden er vi ved at forberede plantning i ”Rosenhaven” og der skal plantes flere nye hække i afdelingen ”Små haver”.

Til de øvrige afdelinger er der bestilt de sidste træer, såsom er magnolie, rønnebær, bærmispel og duetræer. Træerne leveres i løbet af december og plantes umiddelbart derefter.

Renovering af toiletter på Gl. Kirkegård

Den lille digebygning (toiletbygningen) på Gl. Kirkegård vil i den kommende tid blive renoveret. Derfor vil kirkegårdens besøgende opleve, at der roder lidt i den østlige ende de kommende måneder. Desuden kan indgangen ved bygningen i perioder være spærret, så man må benytte én af de andre.

Det har længe været menighedsrådets ønske at gøre noget ved toiletforholdene på Gl. Kirkegård, og nu sker det. I samarbejde med arkitekt Gert Madsen er tegningen lagt for en modernisering i respekt for den gamle bygning. Projektet er godkendt af såvel provsti som stift. Efter udbudsrunde er opgaven nu klar til at blive udført af firmaet Tranum & Jørgensen (hovedentreprise), som forventer, at bygningen står klar til ibrugtagning inden 1. september i år. Tidsplanen for projektet er som så meget andet blevet påvirket af corona-krisen.

Indvendig vil der blive lavet helt nyt toilet med puslefaciliteter. Toilettet vil være indrettet, så handicappede også kan benytte det. Bygningen vil desuden – i et særskilt aflåst rum – skulle huse kirkens katafalk,
når den ikke er i brug.

Udvendig vil den lille træbygning, der på et tidspunkter føjet til den oprindelige bygning, blive fjernet, og bygningen vil blive malet.

På pladsen til venstre for bygningen vil der blive lagt ny belægning og etableret frostfri vandhane til brug forbåde personale og besøgende.

Vi håber, I vil synes om den nyrenoverede bygning, når den står klar, og vi beklager de gener, der måtte være i byggeperioden.

 
 

Flyvergravene

Kender du flyvergravene på Odder Ny Kirkegård?

I april 1954 blev der mellem Danmark og det britiske statssamfund indgået en overenskomst med det formål at bevare de mange krigsgrave i Danmark. Aftalen løb i 60 år med mulighed for forlængelse og i 2014 blev aftalen forlænget med endnu 60 år. Aftalen betyder, at gravstederne ikke må sløjfes og gravstenene ikke må flyttes.

På Odder Ny Kirkegård i afsnit D finder man gravstedet for 4 meget unge flyvere: Edmund Newton Oddy (19 år, englænder), Edgar Ivan Ford (20 år, canadier), Maynard Annand Parker (19 år, canadier) og en pilot ”Known unto God” (kendt for Gud).

Historien bag deres tragedier kender vi – i hvert fald for de tres vedkommende. Den 23. april 1945 kl. 20.15 lettede et Halifax fly fra Stornoway i Skotland med kurs mod Danmark og Kattegat. Ved midnat opdagede flyet en tysk konvoj fra Norge, og under det første angreb blev flyet svært beskadiget af flak. Ca. 1 sømil nordøst for Gjerrild på Djursland måtte flyet lande på vandet, hvor det holdt sig flydende i brændende tilstand i en halv time. Fra land blev branden observeret, men ingen sejlede til undsætning.

Liget af Sergent Oddy blev den 11. november 1945 fundet i strandkanten ved Saksild plantage og transporteret til Odder Sygehus. Henholdsvis den 11. og 12. november 1945 fandt man syd for Rude Strandhotel (nu Rude Strand Højskole) yderligere ligene af 2 omkomne flyvere (Parker og Ford). Den fjerde pilots historie er ukendt.

Gravstedet er dette forår blevet beplantet med stauder i Royal Air Force’ farver: blå, hvid og rød. Slå vejen forbi, næste gang du besøger Odder Ny Kirkegård.

(Kilde: www.airmen.dk/)

Kirkegårdsudvalget