Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre der ønsker fælles forældremyndighed, kan på www.borger.dk indsende en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel.