​Fødsel/navngivning/dåb

Fødsel

​Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre der ønsker fælles forældremyndighed, kan på www.borger.dk indsende en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel.

Dåb

​Aftale om dåbstidspunkt træffes med kirkekontoret. Senest 3 uger før dåben oplyses fuldt navn og adresse på mindst to og højst fem faddere, desuden oplyses hvem der bærer barnet til dåb. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.

Navngivning

​Et barn skal navngives inden det er seks måneder gammelt.

Hvis ikke barnet døbes skal det navngives via www.borger.dk

Navneændringer indsendes via www.borger.dk

Pris for sagsbehandlingen kr.510,-.

Navneændringer i forbindelse med vielse er ved navnefælleskab gratis.