Konfirmationer i Odder Provsti

Datoer for konfirmation i Odder Provstis kirker i 2021 og 2022 er offentliggjort på www.odderprovsti.dk

Konfirmationsforberedelse i Odder Provsti

Forberedelse og konfirmation finder sted på 8. klassetrin.

I Odder Provsti forberedes alle konfirmander (med få undtagelser) i Odder Kirkecenter indtil påskeferien (2021) og derefter i deres bopælssogn. Af praktiske grunde skal du anføre Odder Sogn som forberedelsessogn, med mindre du har en aftale med en præst om noget andet.

I Odder Provsti konfirmeres alle i deres bopælssogn. Derfor skal du anføre bopælssognet som konfirmationssogn, med mindre du har en aftale med en præst om noget andet.

Alle undervises sammen med deres klasse fra efterårsferien til påskeferien, og sammen med de øvrige konfirmander fra deres bopælssogn fra påskeferien til konfirmationen.

Tilmeldingen er ikke bindende. Du kan derfor godt tilmelde en konfirmand og senere melde fra eller ændre på f.eks. valg af konfirmationssogn.

Præsten, som skal undervise klassen, orienterer senest ved skoleårets start om, hvornår forberedelsen begynder. Præsten indhenter også supplerende oplysninger fra forældrene om f.eks. konfirmandens telefonnummer og adresse, ligesom præsten spørger om forældrenes stillingtagen til offentliggørelse af konfirmandens navn på liste over konfirmander i bl.a. Odder Avis

Anmodning om dispensation rettes til sognepræst Kasper Thingemann Bøtker på tlf. 2031 8050

Elektronisk tilmelding

Det er pt. ikke muligt at benytte elektronisk tilmelding. Mere information følger snarest.

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med tilmeldingen, kontakt sognepræst Kasper Thingemann Bøtker tlf. 2031 8050 eller din lokale sognepræst.