Konfirmationer i Odder Provsti

Datoer for konfirmation i Odder Provstis kirker i 2020 er offentliggjort på www.odderprovsti.dk.

Datoer for konfirmation i 2021 offentliggøres den 26. juni 2019 på www.odderprovsti.dk

Navne-  og kontaktoplysninger på de præster, som skal undervise og konfirmere de enkelte hold i 2020 offentliggøres den 26. juni 2019 på www.odderprovsti.dk

Konfirmationsforberedelse i Odder Provsti

Forberedelse og konfirmation finder sted på 8. klassetrin

Alle undervises sammen med deres klasse fra august til vinterferien, og sammen med de øvrige konfirmander fra deres bopælssogn fra vinterferien til konfirmationen.

Konfirmationen finder sted i bopælskirken af bopælssognets præst.

Anmodning om dispensation fra denne ordning rettes til sognepræst

Vibeke Døssing Rudebeck tlf. 2144 6122

Rathlouskolen

Vedr. Digital tilmelding til konfirmationsforberedelse

 

Der er lukket for digital tilmelding. 

Alle, der er tilmeldt på traditionel vis (papirtilmelding) er registreret som tilmeldte. 

Vi beklager ulejligheden. 

Spørgsmål eller brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med tilmeldingen, kontakt sognepræst Vibeke Døssing Rudebeck tlf. 2144 6122 eller din lokale sognepræst.

Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation

Elektronisk tilmelding kan foretages inden den 30.9. af forældrene med NemID her:

Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation

I Odder Provsti forberedes alle konfirmander (med få undtagelser) i Odder Kirkecenter indtil vinterferien og derefter i deres bopælssogn. Af praktiske grunde skal du anføre Odder Sogn som forberedelsessogn, med mindre du har en aftale med en præst om noget andet.

I Odder Provsti konfirmeres alle i deres bopælssogn. Derfor skal du anføre bopælssognet som konfirmationssogn, med mindre du har en aftale med en præst om noget andet.

Tilmeldingen er ikke bindende. Du kan derfor godt tilmelde en konfirmand og senere melde fra eller ændre på f.eks. valg af konfirmationssogn.

Præsten, som skal undervise klassen, orienterer senest ved skoleårets start om, hvornår forberedelsen begynder. Præsten indhenter også supplerende oplysninger fra forældrene om f.eks. konfirmandens telefonnummer og adresse, ligesom præsten spørger om forældrenes stillingtagen til offentliggørelse af konfirmandens navn på liste over konfirmander i bl.a. Odder Avis