​Vielser og kirkelig velsignelse

Aftale om vielsesdato træffes ved henvendelse til kirkekontoret. Kirkekontoret

Prøvelsesattest bestilles via www.borger.dk og sendes sammen med fuldt navn og adresse på to vidner til kirkekontoret senest 4 uger før vielsen.

Navneændring i forbindelse med vielse indsendes senest 3 uger før vielsen via www.borger.dk