​Vielser og kirkelig velsignelse

Aftale om vielsesdato træffes ved henvendelse til kirkekontoret.

Prøvelsesattest bestilles via www.borger.dk og sendes sammen med fuldt navn og adresse på to vidner til kirkekontoret senest 4 uger før vielsen.

Navneændring i forbindelse med vielse indsendes senest 3 uger før vielsen via www.borger.dk