Du er her: 

Læsekreds v/sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen

Den tid vi lever i, vores samtid, lever af ideer den har arvet fra historien og ideer, der er opstået i nutiden. Sådan er det også med teologiske ideer. Det kunne vi kalde samtidsteologi.

Samtidsteologi er at være optaget af den tænkning, der påvirker os – fra en historisk sammenhæng og fra nutiden: Det kunne være vores livsforståelse, samfundsforståelse og vores etik.

I sommeren 2017 har der i kirkerne i Odder Provsti været en række aftner, der handlede om den historiske person Martin Luther, fordi vi varmede op til fejringen af 500-årets jubilæum for reformationen. Det var en spændende kirkehistorisk gennemgang.

Men hvad er reformationens påvirkning på os i dag? Det er et samtidsteologisk spørgsmål.
Forlaget eksistensen har udgivet en serie med en række letlæste, velskrevne og rammende bøger om netop det: Hvilke samtidstræk kan vi kalde eftervirkninger af reformationen.

Bøgerne har en række spørgsmål som overskrifter:
Her er et par af de gode titler: Hvorfor er vi så rige og lykkelige? Hvorfor taler vi dansk? Hvorfor er vi så fantasiforskrækkede? Hvorfor er vi så glade for staten?
Bøgerne er altså om vores samtid med udgangspunkt i historien, nærmere betegnet her reformationstiden.

Samtidsteologisk læsekreds
Hvis du vil være med i en samtidsteologisk læsekreds, så leder jeg en læsekreds.

Samtidsteologisk læsekreds har møde:
Torsdag d. 17.maj kl. 19-20.30 i Odder Kirkecenter
Læs bogen: "Det er din egen skyld - Jobs bog nudansk og fortolket", udgivet på Bibelselskabets forlag. 
Send en mail til sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen: aman@km.dk, hvis du vil være med.