Du er her: 

Studiekreds v/sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen

Har du brug for en tænkepause?!

 

 

Aarhus Universitetsforlag har nu rundet 1 million, når det gælder udgivelsen af de små bøger, de kalder ’Tænkepauser’. Hver bog indeholder et emne, som bliver behandlet kort, men alligevel dybt og grundigt. Bøgerne er alle skrevet af forskere, der gennem deres forskning har stor viden om emnet.

 

Den studiekreds, som nu har kørt i Odder Kirkecenter under navnet ’Samtidsteologisk Studiekreds’ vil tage 3 af de bedste ’Tænkepauser’ op her i efteråret, for at prøve Tænkepauserne af som læsekredsmateriale.

 

Vi har hver gang læst en bog hjemme, så mødes vi en aften og gennemgår samt diskuterer bogens indhold. Læsningen og de fælles aftener fungerer netop som en ’tænkepause’. Vi lærer noget, vi får givet udtryk for vores opfattelse af tingene, vi lytter og vi får mange gode diskussioner, som vi kan tænke videre over, når vi kommer hjem igen. En enkelt gang har vi læst den samme bog to gange, fordi den gav os så meget at tænke over.

 

Udtrykket ’samtidsteologi’ skal forstås på den måde, at vi kan tage et hvilket som helt emne op: historisk eller fra samtiden, hvis vi kan finde god litteratur om emnet. Behandlingen af bøgerne vil have vægt på, hvad de betyder for mennesket i samtiden i et teologisk lys.

 

Samtidsteologisk Studiekreds er en læsekreds, så ret henvendelse til sognepræst Anne Mette Fruelund Andersen på aman@km.dk eller 2446 0267, hvis du tænker, at du har brug for en tænkepause sammen med os.

 

Efteråret 2018:

 

Den første torsdag i måneden kl. 19-20.30

 

4. oktober: Gud af Svend Andersen

1. november: Håb af Bertel Nygaard

6. december: Mennesket af Ole Høiris

 

Foråret 2019 vil betyde en forvandling af den samtidsteologiske studiekreds til en ’Søren Kierkegaard-kreds’ . Vi indleder med at læse Livet Forstås Baglæns, men leves Forlæns af Peter Thielst. Vi læser herefter udvalgte værker af Søren Kierkegaard og slutter af med at invitere dansk Kierkegaard-foredragsholder til en åben sogneaften i Odder Kirkecenter. Dato og navn på foredragsholder følger.