Søren Kierkegaard som tema for samtidsteologisk studiekreds 2019

Næste møde:  Torsdag 21.11.2019 kl. 19-20.30   

 

Bog: Pia Søltoft ’10 ting ledere kan lære af Søren Kierkegaard’ 


Forslag til litteratur til næste gang:  Pia Søltoft ’Kierkegaards Kabinet eller Kunsten at vælge sig selv   

Vi gennemgår  ’10 ting ledere kan lære af Søren Kierkegaard’ 

Hvert medlem gennemgår kort et kapitel og slutter evt af med et opsummerende spørgsmål til gruppen.  

1: At ville ét (Lis) 
2: At skelne mellem det relative og det absolutte (Anne-Marie) 
3: At tage en beslutning (Dorte) 
4: At udvise viljestyrke (Birgitte) 
5: At skelne mellem frihed og nødvendighed (Kis) 
6: At ændre retning (Anna Grethe) 
7: At kende sig selv (Liljan) 
8: At lære alvoren at kende (evt Gert) 
9: At lære angsten at kende (evt Amdi) 
10: At lære sin samvittighed at kende (Anne Mette)  

Spørgsmål:  
1: Har jeg et ideal – vil jeg ét i sandhed  
2: Sætter mit ideal retningen for mit liv  
3: Lever jeg sådan, at jeg er mig mit ansvar bevidst  
4: Taler jeg dagligt med min samvittighed  
5: Er jeg et eksempel for andre?  
6: Hvorfor har jeg valgt den gerning i livet, jeg har?  
7: Er der noget, jeg angrer – ville jeg vælge en anden vej i dag? 

 

 

Henvendelse:

Anne Mette Fruelund Andersen

Sognepræst i Odder, ph.d.

Rodstensgade 11

8300 Odder

aman@km.dk

+45 24 46 02 67