Frivillige ved Odder Sognekirke

I Odder Sogn stiller en masse frivillige sig hver uge til rådighed, så vi kan styrke arbejdet omkring kirken og indgå i forskellige fællesskaber.   


Arbejdsopgaverne er ulønnede, men menighedsrådet afholder forskellige arrangementer som tak for indsatsen. Det kan være, at vi holder en festlig aften for de frivillige, eller en tur til Moesgård museum med rundvisning.

Hvis du har lyst til at bidrage eller deltage i det frivillige arbejde, kan du herunder læse om de forskellige grupper og finde kontaktoplysninger på tovholderne.

Du er mere end velkommen til at kontakte dem!

 
 

Fællessang og spisning:

Fællesspisning er desværre aflyst i efteråret 2020. Vi håber at kunne starte igen i foråret 2021.

Fællesspisning er et samarbejde mellem Odder Valgmenighed, Odder Sognekirke og Odder Frimenighed, som tilbyder fællesspisning seks aftener om året, for alle der har lyst. 

De frivillige i denne gruppe tager imod tilmeldinger, bestiller og henter maden, stiller borde og stole op, dækker bord, sørger for underholdning og står for oprydning.

Gruppen har et planlægningsmøde om foråret og et evalueringsmøde om efteråret. Flere hjælpende hænder er særdeles velkomne!

Kontaktperson er Yvette Secher 8654 4345 / 2515 0374. Mail: y.j.secher@dukamail.dk

Børn, Bøn og Burger holder pause i efteråret 2020.

 

Kontaktperson: Jytte Hindballe Sørensen 30220856

Bageholdet:

Bageholdet består af tre hold med tre personer på hvert hold, som mødes i kirkecenteret på skift hver 3. mandag kl. 9-11 og bager småkager, boller eller bradepandekager til forskellige kirkelige arrangementer. Vi hygger os og drikker en kop kaffe sammen og smager på de nybagte småkager.

 

Kontaktperson er Rigmor Larsen 86541734.

Frivillige til minikonfirmand og skole/kirke undervisning:

Som frivillig hjælper ved minikonfirmand undervisning og kirke/skole samarbejde, er du aktiv med børnene, glad for samvær med børn og hjælper med undervisningen, som er en blanding af sang, fortælling, kreative aktiviteter, udflugter, m.m. Det er en fordel, at du tidligere har arbejdet med børn i daginstitution eller skole.

 

Kontaktperson er Jytte Hindballe Sørensen 3022 0856.

Stafet for livet:

De tidligere år har Odder kirke haft et hold og et telt på stafetpladsen, og de frivillige sørger for at teltet er møbleret, og der er kaffe og te til alle. Organiserer alt det praktiske med at få oprettet holdet og informerer deltagerne løbende. Vi holder to møder om året.

Kontaktperson: Jytte Hindballe Sørensen 30220856

Indsamling til Folkekirkens nødhjælp:

En gang om året samler vi ind til Folkekirkens nødhjælp. De frivillige laver alt forarbejdet med at organisere ruter, indsamlingsbøsser, tæller penge op og støtter indsamlerne i deres arbejde.

Kontaktperson: Birgitte Warming 86541968

Fastelavn sammen med FDF:

Vi holder hvert år fastelavn på P- pladsen ved kirkecenteret sammen med FDF, og her hjælper de frivillige med at varme suppe og servere den for alle de udklædte børn og voksne.

Kontaktperson: Kamma Jørgensen 87800225

Basargruppe:

De frivillige i basar gruppen mødes hver tirsdag året rundt og nørkler ting og sager til julebasaren og påskeboden. De sørger for at holde et marked en gang om året, hvor overskuddet går til menighedsplejen.

Kontaktperson: Inga Andersen 23614229

Sypigerne:

Sypigerne er en ad hoc gruppe, der mødes, når behovet for nye kostumer eller dragter opstår.

Der sys fine kostumer til vores krybbespil både til børnehavebørn og til konfirmander.

Kontaktperson: Jytte Hindballe Sørensen 30220856