Det kirkelige møde 2020

Det Kirkelige Møde er en fælles kirkedag for alle sogne i Odder Provsti og Valgmenigheden i Odder.

Dagen begynder med gudstjeneste i Odder Sognekirke kl. 10.30.

Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Odder Kirkecenter efterfulgt af foredraget

"Karen Blixen og kristendommen"

Det koster 100 kr. at deltage ved spisningen inkl. drikkevarer og foredraget.

Tilmelding kan ske ved henvendelse til kirkekontoret i Odder senest tirsdag d. 25 februar eller gennem www.Odderbilletten.dk

Melder man sig til på Kirkecenteret skal man betale 100 kr. den dag Det kirkelige møde finder sted.

Forløsning under narkose – Karen Blixen og kristendommen

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed.

Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes ”forløsning under narkose”, hvor der intet ydes fra det menneskes side, der frelses.

Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af mennesket, men ”deklarerer almindelig amnesti”. 

Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Blixen.

 

David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.