Du er her: 

Musisk profil for Odder Sognekirke

"Musik i Odder Sognekirke skal opleves vedkommende, skal kunne formidle fællesskab og skal

have kvalitet. Vi ønsker fornyelse med respekt for traditionen og vægter både klassisk og

rytmisk musik. Vi prioriterer variation i udbud, der appellerer til de forskellige målgrupper i

Odder sogn (hellere få forskellige relevante tilbud end mange ens). Vi er bevidste om, hvorfor

vi vælger den musik, vi gør, og vi er bevidste om, hvordan vi bruger musikken som

forstærkende element i gudstjenesten. Vi opfatter musikken både som del af kirkelivet i sig

selv og som indgangsvinkel til flere dele af kirkelivet."

 

Vedtaget af menighedsrådet den 30. oktober 2019