​Om Odder Kirke

Odder sognekirke blev i sidste halvdel af 1100-tallet bygget på det sted hvor der dengang var vadested over Odder Å, og hvor vejene fra nord, syd, øst og vest løb sammen.

Siden har Odder by udviklet sig omkring dette midtpunkt til en størrelse der berettiger til benævnelsen: "Danmarks største landsby".

Odder sogn dækker området Odder by samt nærmeste opland med Morsholdt og Ondrup mod syd. Fillerup og Balle mod Vest. Svorbæk og Tvenstrup mod Nord. Til Rævsåen mod øst og ned omkring Rodstenseje i sydøst.

Der er ca. 11.000 medlemmer af folkekirken i Odder Sogn

Galleri