Klokkerne i tårnet

Siden 1968 har Odder Sognekirke haft et klokkespil på 25 klokker hængende i kirketårnet. Klokkespillet som instrument er – (tankestreg, ikke bindestreg) målt i omfang og vægt – anset for at være verdens største instrument, og selvom Odder Sognekirkes udgave ikke helt kan måle sig med de største i landet, kan vi alligevel bryste os af at have en fin ”koncertmodel”, som kan bruges til mere end de helt simple melodier.

Klokkespillet i Odder Sognekirke er en automatisk udgave, hvilket vil sige, at det

programmeres af organisten via en computer til at spille melodier på fastsatte tidspunkter. Melodierne kan ændres efter kirkeårets karakter. En lille hammer slår udvendigt forneden på klokken, og spillet kan ikke nuanceres, da alle lokker anslås lige kraftigt. Klokkespillet skulle oprindeligt også have været med manuelt spil, men funktionen blev sparet væk, da klokkespillet blev doneret til kirken.

Øverst i tårnet hænger de almindelige og svingende klokker, som kalder til gudstjeneste og kirkelige handlinger, og de ringer solen op om morgenen og ned om aftenen. Også disse klokker sættes i gang af et elektrisk anlæg, men er ikke en del af klokkespillet.

Kirkelige klokkespil har været kendt i Danmark helt tilbage til Christian IV´s tid, men det er især de seneste 50 år, der er blevet sat turbo på etableringen af nye klokkespil rundt om i landet. I 1950erne var der i alt blot 20 klokkespil i Danmark, men i dag er vi blandt de lande i verden med flest klokkespil i forhold til indbyggertal – kun overgået af klokkespillets hjemlande Belgien og Holland.

 

 

Klokkeringning - faste tider

Vintertid: Kl. 8.00 og kl. 17.00.

Sommertid: Kl. 7.00 og kl. 18.00.

 

 

Klokkespillet - faste tider

Vintertid: Kl. 9.00, kl. 12.00, kl. 16.00 og kl. 20.00.

Sommertid: Kl. 9:00, kl. 12.00, kl. 17.00 og kl. 21.00.

Klokkespillet skifter melodi ca. én gang om måneden og ved højtiderne.